Rakennus- ja purkupuusta valmistettujen tuotteiden tuoteturvallisuus (RAPUPUU)

Hankkeen tavoitteena on yleisellä tasolla edistää kiertotalouden, jätteettömän maailman ja vähähiilisyyden periaatteiden toteutumista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena tavoite on selvittää puupohjaisten rakennus- ja purkujätteestä sekä kyllästetystä puusta valmistettujen tuotteiden tuoteturvallisuutta ja demonstroida  pilottituotteiden kautta käyttökelpoisuutta eri teollisissa käyttökohteissa. Hankkeessa mukana olevat raaka-ainelähteet ovat puupohjaisia raaka-ainevirtoja uudis- ja korjausrakentamisesta, purkupuuta sekä kyllästettyjä  puumateriaaleja. Tarkoituksena on luoda uudenlainen, teolliseen toimintaan soveltuva toimintatapa, joka on  resurssiviisas ja vähähiilinen ja jonka avulla rakennuspuuta voidaan kierrättää nykyistä enemmän ja  resurssitehokkaammin. Tavoitteena on palauttaa entistä enemmän rakennuspuuta uuteen, korkeamman  jalostusasteen käyttöön. Samalla tavoitteena on osaltaan synnyttää mahdollisuuksia teollisuuden uudistumiseen kohti kiertotaloutta ja tukea kilpailukykyä.

hanke luotu 20.04.2020

Aihetunnisteet

PurkupuuKyllästetty puu