Puun kiertotalous aluerakentamisessa

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

FCG Finnish Consulting Group on yhdessä Viitasaaren kaupungin ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa käynnistänyt kiertotaloushankkeen, jossa kehitetään uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. Hanke liittyy Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta - ohjelmaan. 

Hankkeessa luodaan puualan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistetään puun käyttöä kiertotalouden keinoin. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen, kuten kaavoituksen, suunnittelun ja paikallisten puualan yritysten, välillä. 

Kun hanke vuoden 2020 lopulla valmistuu, tuotoksena on opas kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. Opas suunnataan erityisesti kuntien maankäytön ja rakentamisen ohjauksesta vastaaville viranomaisille ja päätöksentekijöille. Sitä voidaan hyödyntää myös puurakentamisen kiertotaloutta edistävässä aluesuunnittelussa.

hanke luotu 11.03.2020

Aihetunnisteet

KiertotalousAluerakentaminenAluesuunnitteluMaisemasuunnitteluPuurakentaminenPuusivuvirrat