Wood for Good (W4G)

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Puuta pidetään terveyttä edistävänä ja elvyttävänä materiaalina. Yleisesti tiedetään, että puu tuoksuu hyvälle ja puinen pinta tuntuu lämpimälle ja luonnolliselle. Puulla on hyvät akustiset ominaisuudet ja se on myös antibakteerinen materiaali. Puu antaakin mahdollisuuksia kehittää hyvinvointia tukevia ratkaisuja erilaisiin työskentely-ympäristöihin ja yleisesti asumiseen ja elämiseen.
Suomalainen puutuoteteollisuus käyttää markkinoinnissaan yllä mainittuja väittämiä puun hyvinvointivaikutuksista. Joitakin viitteitä näiden väittämien tueksi löytyy kirjallisuudesta, mutta tieteellinen näyttö ei ole vielä vahvaa. Puun hyvinvointivaikutuksista tarvitaankin tieteellisesti todennettua tutkimustietoa, joka on tuotettu huolellisesti suunnitellun koejärjestelyn avulla. Tähän vastauksena Wood for Good -hanke toteuttaa empiiriseen koeasetelmaan perustuvan tutkimuksen. Tutkimus tehdään kahdessa testihuoneessa vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä. Kokeessa mitataan puun vaikutusta sisäympäristön laatuun, kuten kosteuteen, haihtuviin yhdisteisiin ja akustiikkaan. Sisäympäristön laatu vaikuttaa ihmisen kokemukseen tilasta. Psykologisilla ja fysiologisilla menetelmillä määritetään ihmisen kokemusta ja hyvinvointia testihuoneissa ja arvioidaan puumateriaalin hyvinvointia tukevia vaikutuksia ihmiseen ja sisäympäristön laatuun.
Kokeellisen tutkimuksen ohella hankkeessa toteutetaan taloustieteellinen taustatutkimus vaihtopolkuanalyysimenetelmällä (SPAT), jossa selvitetään esimerkkitapausten avulla millaisia vaikutuksia materiaalivalinnoista on odotettu ja miten niistä on todellisuudessa hyödytty. Taustatutkimuksen tulosten avulla kokeellisessa tutkimuksessa havaittavat puun hyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan arvottaa taloudellisesti ja ottaa osaksi erilaisia päätöksentekoprosesseja. Tulevaisuudessa puun hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä aletaan huomioida suunnittelussa ja päätöksenteossa nykyistä paremmin. Puun imago vahvistuu ja tutkimus luo tietopohjaa uusille puutuoteinnovaatioille. W4G -hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen ja Tampereen yliopiston Tuotantotalouden yksikön ja Biolääketieteen mittaukset, toimilaitteet ja järjestelmät yksikön välisenä poikkitieteellisenä tutkimusyhteistyönä. Hankkeen erityistavoitteena on tukea terveellisten, turvallisten ja hyvinvointia edistävien puuratkaisujen kehittämistä ja edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puualan osaamista Suomessa.

hanke luotu 09.12.2019

Aihetunnisteet

puumateriaalihyvinvointisisäympäristön laatupsykofysiologiakilpailukykylaskenta