ECOSAFE- kosteusturvalliset ja ympäristöystävälliset purueristeiset puurakenteet

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Puurakentamisen merkitys ja tärkeys kasvaa koko ajan, koska sen synnyttämä hiilijalanjälki on pieni ja siten tällä rakentamistavalla voidaan oleellisesti hillitä ilmastonmuutoksen etenemistä. Toisaalta puupohjaiset materiaalit ja rakenteet ovat herkempiä vaurioitumaan kosteuden vaikutuksesta, joten niiden suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma kosteusrasituksen lisäys on heikentänyt ja heikentää jatkossa vielä enemmän puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Tämä tulee ottaa myös huomioon, jotta puurakenteet saadaan jatkossa kosteusturvallisiksi.

Hankkeen tavoitteina on:
• määrittää millä edellytyksillä purueristeisillä rakenneratkaisuilla saadaan toteutettua kosteusturvallisia rakenteita nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa ilman, että lämmöneristeeseen on tarvetta laittaa homeenestoaineita, tai että rakenteessa on tarvetta käyttää höyrynsulkumuovia,

• tutkia purupohjaisten eristetuotteiden rakennusfysikaalisia ominaisuuksia, jotta niiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa voidaan tarkastella laskennallisesti entistä tarkemmin,

• verrata purueristeisten vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja hiilijalanjälkeä nykyiset energiatehokkuusmääräykset täyttäviin rakenneratkaisuihin,

• laatia suositukset ja rakenneratkaisut purueristeisten ulkoseinä-, yläpohja- ja alapohjarakenteiden kosteusturvallista toteutusta varten sekä pientaloissa että suuremmissa puurakennuksissa,

• määrittää millaisilla U-arvovaatimuksilla purueristeisten rakenneratkaisujen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki alittaa nykyiset energiatehokkuusmääräykset täyttävät vaipparakenteet ja laatia suositukset näiden rakenteiden U-arvojen vertailuarvoiksi.

 

hanke luotu 27.11.2019

Aihetunnisteet

purupurueristepuurakenneilmastonmuutoskosteusrakennusfysiikka