My Town! (Minun kaupunkini!)

Hirsirakentamisen osaaminen on kehittynyt huippuunsa Suomessa vuosisataiseen perinteeseen ja erinomaiseen raaka-aineeseen nojautuen. Vahva suunnittelu- ja teknologiaosaaminen ovat nostaneet Suomen hirsirakentamisen laatujohtajaksi maailmassa. Teollisuuden kehittämien uusien hirsi- ja salvostyyppien avulla hirren käyttökohteet ja -alueet ovat laajentumassa. Erityisesti painumattoman hirren markkina kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti. Modernin arkkitehtuurin ansiosta kaavoittajien suhtautuminen on muuttunut ja hirsitalot ovat tulossa myös kaupunkeihin.

Kaupungistuminen on globaali ilmiö ja näin käy myös Suomessa. Rakentamisessa se näkyy kasvukeskuskaupunkien alue- ja yhdyskuntarakenteen tiivistymisenä; kaavoitetaan yhä enemmän kerrostalo- ja ”Town House”-pienkerrostaloalueita.

 

Hirsitaloteollisuus ry:n strategian keskeisenä tavoitteena on olla tarjoamassa ja toteuttamassa terveellistä,turvallistajakestävääasuin-ja työympäristöä myös kasvukeskuskaupunkeihin. Alalla uskotaan, että hirrestä toteutetuille aluerakentamisen kohteille on kysyntää, mutta hirsirakenteiden toteutuksessa tarvittavia rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusliikkeitä yms. kumppaneita ja verkostoja ei ole riittävästi. Tämä vaatii hirsialan ohjeistuksen päivitystä, uusien yhteistyökumppaneiden hakemista, kouluttamista ja uudenlaista rakennusprosessien hallittavuutta.

hanke luotu 25.11.2019hanke käynnistetty 25.11.2019

Aihetunnisteet

hiilineutraalihirsiympäristöselostealuerakentaminenkaupunkirakentaminenkäyttäjälähtöinenhirsirakentaminenelinkaarihiilikädenjälkihiilijalanjälki