HOTWOOD-Puun lämpökäsittely hydrolyysillä

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hotwood-hankkeessa kehitetään uudenlaista lämpökäsittelymenetelmää puutuoteteollisuuteen. Puun kestävyys ja mittapysyvyys paranevat lämpömodifiointiprosessin avulla. Lämpömodifioituja puutuotteita – lämpöpuuta valmistetaan teollisesti ja tuotteita käytetään mm. piharakentamisessa ja saunoissa. Tässä hankkeessa tutkitaan uudenlaista prosessia, jossa modifiointi tehdään keittoprosessin avulla, Keittoprosessi avaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää lämpöpuutuotteiden ominaisuuksia.Tämän lisäksi uudessa prosessissa on syntyvästä jätevedestä on mahdollista kerätä talteen vapautuvat puun hajoamistuotteet. Hankkeessa tutkitaankin myös nestemäisten sivutuotteiden hyödyntämistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi prosessi puun modifiointiin.

 

hanke luotu 29.03.2019

Aihetunnisteet