Suomalainen homemalli - avain rakenteiden kosteusteknisen toiminnan mitoittamiseen

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Homeen kasvua voidaan tarkastella laskennallisesti VTT:n ja TTY:n yhdessä kehittämän Suomalaisen homemallin avulla. Suomalainen homemalli (engl. Finnish mould growth model) pohjautuu aiemmin VTT:n puumateriaaleille kehittämään homemalliin. Uuden mallin avulla homeen kasvua voidaan arvioida eri rakennusmateriaalien pinnoilla muuttuvissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa ajan funktiona. Suomalainen homemalli on tällä hetkellä pisimmälle kehitetty homehtumisriskin arviointityökalu maailmassa. Suomalaista homemallia voidaan käyttää mm. eri puulaatujen homehtumisriskin arvioimiseen.

Suomalaisessa homemallissa käytetään materiaalin homehtumista kuvaavana vertailusuureena homeindeksiä M, joka vaihtelee välillä 0-6 ja kuvaa homeen määrän lisääntymistä materiaalin pinnalla. Homeindeksi lasketaan tunnin välein määritettyjen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvojen perusteella. Mallissa otetaan huomioon myös homeen taantuminen liian kuivissa tai kylmissä olosuhteissa, jolloin homeindeksin arvo pienenee. Homeindeksi ei ota kantaa eri homelajien esiintymiseen materiaalissa, vaan kuvaa ylipäätään homeen kasvua materiaalien pinnoilla. Sen avulla ei voida arvioida, kuinka terveydelle vaarallisia homeita materiaalissa kasvaa.

Tutkimuksesta on julkaistu useita seminaari- ja konferenssiartikkeleina sekä kansainvälisiä lehtiartikkeleita.

Lisätietoa Suomalaisesta homemallista sekä homemallin laskentataulukko Excel-muodossa löytyvät TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmän nettisivuilta.

hanke luotu 04.10.2018

Aihetunnisteet

Suomalainen homemallihomeen kasvuhomehtumisriskihomeindeksikosteustekninen toiminta