COMBI - Energiatehokkaiden palvelurakennusten kokonaisvaltainen toiminta

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkaasti rakennusteknisin keinoin nykyisestä määräystasosta on erittäin haasteellinen tehtävä ja tämä korostuu erityisesti julkisissa palvelurakennuksissa. Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa palvelurakennuksiin myös integroidaan enemmän uusiutuvan energian tuotantoa.

COMBI (Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings) -hanke keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Tutkimus jakaantuu viiteen työpakettiin, joista neljä keskittyy varsinaiseen tutkimukseen ja viides paketti tutkimuksen organisointiin ja tulosten tiedottamiseen. Päätutkimusmetodeina ovat laskennalliset tarkastelut ja case-kohteissa tehtävät käytännön mittaukset ja haastattelut. Tutkimukseen liittyy myös laboratoriokokeita.

Puurakenteet ovat mukana hankkeessa useassa eri tutkimusosiossa. Tutkimuksessa on selvitetty mm. puurakenteissa esiintyviä kosteusvaurioita sekä puurakenteisten tuulettuvien yläpohjien lämmöneristekerroksessa tapahtuvan sisäisen konvektion vaikutuksia. Lisäksi hankkeessa on tarkasteltu koulujen ja päiväkotien energiankulutusta ja sisäilman olosuhteita. Osa näistä rakennuksista on myös ollut puurakenteisia.

Tutkimuksessa on mukana tutkimusryhmiä Tampereen teknillisestä yliopistosta (TTY), Aalto-yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK). TTY:ltä tutkimukseen osallistuvat Rakennustekniikan laitokselta rakennusfysiikan, elinkaaritekniikan, energia- ja elinkaaritalouden sekä rakentamisen tuotantoprosessien tutkimusryhmät ja Arkkitehtuurin laitokselta asuntosuunnittelun tutkimusryhmä. Aalto-yliopistolta tutkimukseen osallistuu Energiatekniikan laitokselta Energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien laboratorio. TAMK:sta tutkimukseen osallistuu Rakentaminen ja teknologiayksikön Talotekniikka-ryhmä. Projektin tutkimusaika on 2015–2018.

COMBI-hankkeen rahoittajina on suuri joukko rakennusalan yrityksiä eri osa-alueilta käsittäen arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, rakennuttajia, rakennusmateriaalivalmistajia, LVIS-laitevalmistajia ja -myyjiä sekä rakennusten kuntotutkimukseen keskittyneitä yrityksiä. Kaikkiaan hankkeessa on mukana 37 yritystä ja kahdeksan kuntaa Tampereen kaupunkiseudulta sekä Helsinki. Yritysrahoituksen lisäksi hankkeeseen on saatu julkista rahoitusta TEKESin INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan liittyvästä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Tutkimuksesta on julkaistu useita kymmeniä raportteja mm. tuloskortteina, opinnäytetöinä, seminaari- ja konferenssiartikkeleina sekä kansainvälisinä lehtiartikkeleina.

COMBI-projektin kotisivut löytyvät TTY:n rakennusfysiikan ryhmän nettisivuilta osoitteesta:

www.tut.fi/rakennusfysiikka/combi

hanke luotu 04.10.2018hanke valmistunut 09.04.2019

Aihetunnisteet

energiatehokkuuspalvelurakennuksetlaskennalliset tarkastelutlaboratoriomittauksetkenttätutkimukset