Kantolan alueen kestävä kehittäminen

Kantolan alueen kestävä kehittäminen – hankkeen hallinnoijana toimi Kuhmon kaupunki ja hanketta
toteutettiin kaupungin omistamassa Woodpoliksessa. Toteutusaika oli 1.7.2015 – 31.3.2017. Kaupunki
haki alun pitäen rahoitusta 609.360 €, sis. alv suuruisiin kustannuksiin. Rahoitusneuvottelujen
aikana arvioitiin hankkeen toimenpiteitä ja myös niiden mitoitusta. Hankkeen kustannusarvioksi
ELY-keskus on hyväksynyt 386.462 €, sis. alv. Myönnetty avustus on 309.170 €, joten kaupungin
osuus on 77.292 €. Hankkeen toteutusaika oli 1.7.2015 -31.3.2017.

Hankkeen tehtävänä oli saada aikaiseksi Kantolan alueelle kasvuhakuinen vuoteen 2020 ulottuva
strategia ja toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Päämääränä oli, että Kantolan alueen liikevaihto
nousisi nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 - 200 miljoonaan euron tasolle ja että
alueelle syntyisi 50 - 70 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Kantolan alueen kestävä kehittäminen
-hankkeen tehtävänä oli luoda edellytykset em. päämäärän saavuttamiseksi alueen yritysverkoston
kilpailukykyä vahvistamalla ja uusia liiketoiminta-avauksia kartoittamalla. Kasvua haetaan
myös viennistä.
Hankkeessa oli neljä tavoitteista juontuvaa toimenpidekokonaisuutta:
• Strategisen vision ja sen toteuttamissuunnitelman aikaansaaminen
• Klusterin tunnettavuuden vahvistaminen
• Klusterin kilpailukyvyn kehittäminen
• Uusien liiketoiminta-avausten aikaansaaminen

hanke luotu 11.04.2018

Aihetunnisteet